Inovacijski fond

Inovacijski fond EU jedan je od najvećih svjetskih programa financiranja za demonstraciju inovativne tehnologije koja pridonosi smanjenju emisija stakleničkih plinova.
 
Inovacijski fond je stvoren u svrhu pomoći poduzećima da ulažu u čistu energiju i industriju kako bi potaknuli gospodarski rast, stvorili lokalna radna mjesta za budućnost i ojačali tehnološko vodstvo Europe na globalnoj razini i podržati prijelaz na klimatsku neutralnost.

Financiran je prihodima od dražbi emisijskih jedinica iz EU ETS-a, s trenutno procijenjenim prihodom od približno 38 milijardi eura do 2030. godine. Više informacija o Inovacijom fondu možete naći na stranicama Europske komisije.

Inovacijski fond provodi Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA), a za perspektivne projekate koji nisu dovoljno spremni u trenutku prijave Europska investicijska banka daje tehničku podršku za razvoj projekta u svrhu ostvarivanja prava za financiranje sredstvima Inovacijskog fonda.

Inovacijski fond usmjeren je na sljedeća područja:
 • Inovativne tehnologije i procesi s niskim udjelom ugljika u energetski intenzivnim industrijama
 • Hvatanje i korištenje ugljičnog dioksida
 • Izgradnja i rad sustava za hvatanje i skladištenje ugljičnog dioksida
 • Inovativna proizvodnja obnovljive energije
 • Pohrana energije
Proces prijave projekta na financiranje

Tijekom trajanja Inovacijskog Fonda objavljivati će se redoviti godišnji pozivi za dostavu prijedloga projekata:
 1. Poziv za male projekte (definirani kao projekti s ukupnim kapitalnim izdacima ispod 7,5 milijuna EUR) koji će se objavljivati u prvoj polovici svake godine
 2. Poziv za velike projekte (definirani kao projekti s ukupnim kapitalnim izdacima iznad 7,5 milijuna EUR) koji će se objavljivati u drugoj polovici svake godine

Predlagatelji projekata prijavljuju se izravno putem EU Portala Financiranje i natječaji podnošenjem prijedloga u vrijeme kada je otvoren poziv za projekte, ne putem Ministarstava gospodarstva i održivog razvoja.
 
Za više informacija o razlikama između Poziva za velike i male projekte provjerite stranice Europske komisije:  Veliki projekti i Mali projekti

Za informacije o trenutno otvorenim pozivima Inovacijskog fonda provjerite putem poveznice: Otvoreni Pozivi.

 
Kriteriji dodjele

Projekti će na Pozivima biti odabrani na temelju sljedećih kriterija:
 • učinkovitost izbjegavanja emisija stakleničkih plinova
 • stupanj inovativnosti
 • zrelost projekta
 • skalabilnost
 • isplativost

Detaljna metodologija bodovanja i rangiranja, kao i mogući dodatni kriteriji za geografsku i sektorsku ravnotežu, navedeni su u svakom pozivu za dostavu prijedloga. Za male projekte kriteriji odabira su pojednostavljeni.

Za kriterije poziva za dostavu prijedloga projekata velikih razmjera provjerite EU Portala Financiranje i natječaji, a za kriterije poziva za male projekte provjerite Mali projekti.
 
Odabir projekata za dodjelu potpore i pomoći u razvoju projekta (PDA)

Projekte će ocjenjivati ​​neovisni evaluatori prema razini inovativnosti, potencijalu za izbjegavanje emisija stakleničkih plinova, operativnoj, financijskoj i tehničkoj zrelosti, potencijalu povećanja i isplativosti.

Obećavajući projekti koji nisu ocjenjeni kao dovoljno zreli za dodjelu bespovratnih sredstava mogu dobiti tehničku pomoć za razvoj projekata od Europske investicijske banke.

Više informacija o pruženoj pomoći u razvoju projekta, možete pogledati stranicu Europske investicijske banke: https://www.eib.org/en/products/mandates-partnerships/innovation-fund/index.htm.
 
Oblik potpore

Potpora iz Inovacijskog fonda za projekte dodjeljivati će se uglavnom kao bespovratna sredstva.

Bespovratna sredstva Fonda dodjeljuju se do 60 posto troškova koji su rezultat primjene inovativne tehnologije kojom se smanjuju ili izbjegavaju emisije stakleničkih plinova (za detaljniji opis pogledajte tekst poziva).

Bespovratna sredstva će se isplaćivati fleksibilno na temelju potreba za financiranjem projekta, uzimajući u obzir prekretnice postignute tijekom trajanja projekta:
 • Do 40% bespovratnih sredstava može se dodijeliti na temelju unaprijed definiranih prekretnica prije nego što se projekt u potpunosti pokrene, te se može zadržati čim se postigne financijsko zatvaranje, čak i ako izvedba projekta ne ispunjava ciljeve.
 
 • Ostatak od 60% bespovratnih sredstava mora se vratiti ako učinak (smanjenje CO2) nije kao što je obećano na pro-rata osnovi.

Sufinanciranje projekata može se odvijati uz nacionalnu ili europsku potporu prema relevantnim propisima.
 

Uloga Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za klimatske aktivnosti

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za klimatske aktivnosti sudjeluje u savjetodavnoj stručnoj skupini koju čine predstavnici industrije, zemalja članica EU, pridruženih zemalja i Europske komisije te je nacionalna kontakt točka (NCP) za Inovacijski fond.

Više informacija o sastancima i zaključcima savjetodavne ekspertne skupine možete naći na stranicama Europske komisije - Savjetodavna stručna grupa Inovacijskog fonda.
 
Pitanja
Ako imate pitanja o Inovacijskom fondu EU, možete nas kontaktirati na: inovacijski-fond@mzozt.hr ili direktno CINEA putem kontakt poveznice.