Ravnatelji uprava

 
  • Branka Pivčević Novak, p.o. ravnateljica Uprave za klimatsku tranziciju 
  • Anamarija Matak,ravnateljica Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom
  • Elizabeta Kos, dipl. ing., ravnateljica Uprave za vodno gospodarstvo i zaštitu mora
  • Igor Kreitmeyer, ravnatelj Uprave za zaštitu prirode
  • dr. sc. Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode