Energetska odobrenja po Uredbi (NN 70/23)

Uredbom o kriterijima za provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja i uvjetima izdavanja energetskog odobrenja (NN 70/23) propisuju se uvjeti, kriteriji, rokovi, način provedbe javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja za planirana proizvodna postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije za proizvodnju električne i toplinske energije ili postrojenja za skladištenje električne energije, sadržaj javnog natječaja, kao i način izdavanja energetskih odobrenja za proizvodna postrojenja za koja se ne provodi javni natječaj, te za rekonstrukciju i/ili revitalizaciju, odnosno obnovu kapaciteta postojećih proizvodnih postrojenja, promjenu nositelja projekta, plaćanje naknade za izdavanje energetskog odobrenja, te ostala pitanja od značaja za provedbu javnog natječaja i izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja.