Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Slika /klimatske_aktivnosti/modernizacijski_fond/131020610_mfafaga.jpg
Objavljujemo Poziv za dodjelu sredstava „Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu, MF- 2024-1-1„ kojim se dodjeljuje potpora iz Modernizacijskog fonda.
 
Svrha je potaknuti poduzeća u Hrvatskoj da sama proizvode što više energije za vlastite potrebe koristeći obnovljive izvore energije, pridonoseći tranziciji  prema klimatski neutralnom gospodarstvu i ostvarivanju hrvatskih klimatskih ciljeva.
 
Vrijednost Poziva iznosi 33,8 milijuna eura, a bespovratni iznos koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi između 100 tisuća i maksimalno pet milijuna eura. Prijavitelji mogu ostvariti potporu za provedbu više projekata, pri čemu maksimalni iznos koji jedan prijavitelj može ostvariti je 5 milijuna eura.

Pozivom se želi utjecati na smanjenje emisija stakleničkih plinova, povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, smanjenje potrošnje te povećanje kapaciteta skladištenja energije.
Investicije koje su podržane Pozivom mogu biti izgradnja integriranih i/ili neintegriranih fotonaponskih elektrana u mrežnom pogonu, izgradnja elektrana na biomasu, izgradnja elektrane na bioplin te postavljanje sustava za skladištenje električne energije uz projektantski nadzor, stručni nadzor građenja kao i koordinaciju zaštite na radu.

Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva su trgovačka društva i obrtnici koji pripadaju djelatnostima Prerađivačke industrije i Opskrbe parom i klimatizacija (temeljem Odluke NKD).
 Do kraja 2024. godine u planu je objava Poziva za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti i visokoučinkovite kogeneracije u prerađivačkoj industriji, ukupne vrijednosti 80 milijuna eura.

 Poziv za podnošenje projektnih prijedloga je otvoren do 9. rujna 2024. godine.

Cjelokupan tekst Poziva za dodjelu sredstava je dostupan na poveznici!
 


Stranica