Važna obavijest o novom ustroju ministarstava

Slika /slike/Vijesti/1. pravo na pristup.jpg
Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 57/2024) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja  nastavlja s radom kao Ministarstvo gospodarstva.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije preuzima poslove iz djelokruga dosadašnjeg Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji se odnose na zaštitu okoliša, zaštitu prirode i vodno gospodarstvo te opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova, uključujući rukovodeće državne službenike koje je imenovala Vlada Republike Hrvatske.

Za dodatne informacije molimo da pratite obavijesti objavljene na ovoj stranici.
 
Narodne novine 

Stranica